ร่วมงานกับ แครี่บอย

 
แครี่บอย คือผู้ผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส, ชุดตกแต่งยานยนต์ชั้นนำ, รถดัดแปลงพิเศษ, ตู้บรรทุกไฟเบอร์กลาส ฯลฯ มาตราฐานส่งออกกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
บริษัทมีความภาคภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า "แครี่บอย" ที่สามารถครองใจคนทั่วโลกและสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจต่างๆ บริษัทมีความยินดี
เชิญคุณเข้าร่วมทีมงานคุณภาพระดับโลก ดังนี้

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา

 
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์
  หรือด้านการตกแต่งยานยนต์ อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบ เช่น 2D, 3D
  และโปรแกรมพื้นฐานได้
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความเข้าใจในระบบ ISO เบื้องต้น
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีทักษะในการปกครอง,
  มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความซื่อสัตย์
 • หากมียานพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ่

นักออกแบบกราฟฟิก จำนวน 2 อัตรา

 
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Adobe ได้ดี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพ สามารถตัดต่อวีดิโอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ PC, MAC ได้
 • รักงานด้านการออกแบบ, มีความคิดสร้างสรรค์, ตรงต่อเวลา
  ทำงานรวดเร็ว สามารถทำงานล่วงเวลาได้

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 4 อัตรา

 
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือ
  สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชอบท่องเน็ตและมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
  Microsoft Office
 • เชี่ยวชาญในการสืบค้นข้อมูลบนโลก Internet
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขับรถผู้บริหาร จำนวน 2 อัตรา

 
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา้

พนักงานขับรถส่งสินค้า จำนวน 5 อัตรา

 
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา้

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา

 
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ทุกระดับการศึกษา ถึง ปริญญาตรี
  สาขาภาษา จีนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจ
  และสามารถสื่อสารภาษาจีนได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  (Microsoft Office, Outlook and Internet)
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี

เจ้าหน้าที่เขียนแบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

 
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล
  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
 • สามารถอ่านแบบและเขียนแบบ 2D,3D ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Sketch up, Phino, 3D Max
  ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบชิ้นงานอุตสาหรรมรถยนต์ และงานเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีผลงานพร้อมแนบผลงานมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรอุตสาหการ จำนวน 5 อัตรา

 
 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์งานด้านอุตสาหกรรมรถยนต์
  หรือชิ้นส่วนยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

วิศวกรเครื่องกล จำนวน 5 อัตรา

 
 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบเขียนแบบได้
 • หากมีประสบการณ์งานด้านอุตสาหกรรมรถยนต์
  ด้านงานออกแบบ แม่พิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

 
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี
  วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Computer ได้ดี เช่น Microsoft Office ฯลฯ
 • สามารถออกแบบ/เขียนแบบระบบไฟฟ้าได้
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์
  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขาย (Sale Exclusive) จำนวน 5 อัตรา

 
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ด้านการขาย การตลาด
  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การติดต่อขายสินค้ากับหน่วยงานราชการ
  หน่วยงานเอกชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรักงานขาย
 

ผู้นำอุตสหกรรมหลังคาไฟเบอร์, ชุดแต่งประดับยนต์, ชุดล็อคกันขโมย และผลิตที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ ตั้งแต่ปี 2512.

 

สวัสดิการ :

 1. โบนัสประจำปี
 2. ชุดฟอร์มพนักงาน
 3. กองทุนประกันสังคม
 4. รถรับ-ส่ง พนักงาน
 5. เบี้ยขยัน, ค่าครองชีพ
 6. ปรับค่าจ้างประจำปี
 7. กีฬาประจำปี
 8. ร้านค้าสวัสดิการพนักงาน
 9. ชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงาน

วิธีการสมัคร :

 • รับสมัครผ่านทางเว็บไซน์ JOBBKK.COM
 • รับทาง E-mail : job@carryboy.com
 • ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์
  หรือสมัครด้วยตนเอง

ติดต่อ :

คุณพงศโรฒน์, คุณสุวิชา
888 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520

โทรศัพท์ : 0-2360-7555 ต่อ 46,47
แฟกซ์ : 0-2630-7551, 0-2738-1622
อีเมล : job@carryboy.com
เว็บไซต์ : http://www.carryboy.co.th

คุ้มกว่า...แน่นอน

ผลิตภัณฑ์ในเครือ แครี่บอย กรุ๊ป

ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์และข่าวสารสินค้ากลุ่มรถกระบะ, รถบรรทุก, รถบรรทุกเล็ก,
รถดัดแปลง และอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์้ของเรา

บริษัท ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จำกัด

888 ถนนหลวงแพ่ง
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์ : 0-2360-7555
แฟกซ์ : 0-2360-7551
อีเมล : carryboy@carryboy.com

เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์
เวลา 8:00 - 17:00 น.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
สถาบัน TÜV เยอรมนี
มาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001:2008